ГЭГЭЭРЭЛ

Энэрэнгүй
Бурханы шашинд сэтгэлийн төрх байдлыг засах, ялангуяа уур хилэн, хүсэл шунал зэрэг догшин сэтгэлүүдийг номхоруулж амирлангуй болгохыг голлож айлдсан байдаг. Үүнд суралцаж чадвал сэтгэл зөөлөрч амгалан тайван болно, сэтгэл амгалан тайван байснаар нүгэлт буруу явдлууд багасна. Ингэхийн хэрээр хамаг амьтантай бүхий л насаар эелдэг найртай харьцах энэрэнгүй зөөлөн сэтгэл төрдөг бөгөөд энэ нь бурханы шашинтны хамгийн эрхэм чанар байх бүлгээ. 
Оюунлаг
Сэтгэл зөөлрөхийн хэрээр номхон дөлгөөн байсны ач тус ирж амьдрал улам бүр аз жаргалтай болдог. Тийм учраас бурханы шашинд аз жаргалыг гаднаас бус зөвхөн дотоод сэтгэлээс эрэх хэрэгтэй гэж номлодог. Энэ нь бидний хүсэн хүлээдэг аз жаргал дан ганц гадаад эд баялаг бус дотоод сэтгэлээс үүдэлтэй гэсэн үг юм. Иймд бурханы шашин нь жаргал, зовлонгийн мөн чанар, тэдгээрийн эх үүсвэр, зовлонгоос салах ба аз жаргалд хүргэх зам мөрийг учир шалтгаан, уран нарийн ухаанаар нотлосон “би” үгүйн онол, хоосон чанар, шүтэн барилдлагын ухаан зэрэг гүн нарийн увидсыг өөртөө агуулсан байдгаараа сүсэгтэн нараас мухар сүсэг, мухраар даган бишрэх бус оюунлаг, ухаалагаар хандахыг шаарддаг юм. 
Ёс суртахуун
Аз жаргалтай амьдралын үндсэн эх сурвалж бол баяр баясгалан, сэтгэл хангалуун байдлыг мэдрэх явдал юм. Хүмүүн төрөлхтний баяр баясгалан нь дан гагц амин хувиа хичээх бус бусдын эрх ашгийг эрхэмлэн дээдэлсэн тохиолдолд бий болдог тул аль чадлаараа сайн үйлс хийж хэнийг ч хохироохгүй найртай сайхан амьдрах нь аз жаргалтай амьдралын эх үүсвэр болох билээ. Үүний тулд бид бусдын эрх ашигт зүй бусаар халддаг ёс суртахуунгүй үйлдлийг таслан зогсоох хэрэгтэй болно. Аль ч нийгэмд ёс суртахууныг чухалчилдаг боловч бусдын эрх ашийг өөрийнхөөс илүү дээдэлдэг энэ ёс суртахуун нь бурханы шашинтан бид бүгдийн цаг үргэлж эрхэмлэх ариун нандин чанар байх ёстой.
- See more at: http://buddha.mn/%D0%B3%D1%8D%D0%B3%D1%8D%D1%8D%D1%80%D1%8D%D0%BB/#sthash.o68TdLfR.dpuf
ЭНЭРЭНГҮЙ
Бурханы шашинд сэтгэлийн төрх байдлыг засах, ялангуяа уур хилэн, хүсэл шунал зэрэг догшин сэтгэлүүдийг номхоруулж амирлангуй болгохыг голлож айлдсан байдаг. Үүнд суралцаж чадвал сэтгэл зөөлөрч амгалан тайван болно, сэтгэл амгалан тайван байснаар нүгэлт буруу явдлууд багасна. Ингэхийн хэрээр хамаг амьтантай бүхий л насаар эелдэг найртай харьцах энэрэнгүй зөөлөн сэтгэл төрдөг бөгөөд энэ нь бурханы шашинтны хамгийн эрхэм чанар байх бүлгээ.

ОЮУНЛАГ
Сэтгэл зөөлрөхийн хэрээр номхон дөлгөөн байсны ач тус ирж амьдрал улам бүр аз жаргалтай болдог. Тийм учраас бурханы шашинд аз жаргалыг гаднаас бус зөвхөн дотоод сэтгэлээс эрэх хэрэгтэй гэж номлодог. Энэ нь бидний хүсэн хүлээдэг аз жаргал дан ганц гадаад эд баялаг бус дотоод сэтгэлээс үүдэлтэй гэсэн үг юм. Иймд бурханы шашин нь жаргал, зовлонгийн мөн чанар, тэдгээрийн эх үүсвэр, зовлонгоос салах ба аз жаргалд хүргэх зам мөрийг учир шалтгаан, уран нарийн ухаанаар нотлосон “би” үгүйн онол, хоосон чанар, шүтэн барилдлагын ухаан зэрэг гүн нарийн увидсыг өөртөө агуулсан байдгаараа сүсэгтэн нараас мухар сүсэг, мухраар даган бишрэх бус оюунлаг, ухаалагаар хандахыг шаарддаг юм.

ЁС СУРТАХУУН
Аз жаргалтай амьдралын үндсэн эх сурвалж бол баяр баясгалан, сэтгэл хангалуун байдлыг мэдрэх явдал юм. Хүмүүн төрөлхтний баяр баясгалан нь дан гагц амин хувиа хичээх бус бусдын эрх ашгийг эрхэмлэн дээдэлсэн тохиолдолд бий болдог тул аль чадлаараа сайн үйлс хийж хэнийг ч хохироохгүй найртай сайхан амьдрах нь аз жаргалтай амьдралын эх үүсвэр болох билээ. Үүний тулд бид бусдын эрх ашигт зүй бусаар халддаг ёс суртахуунгүй үйлдлийг таслан зогсоох хэрэгтэй болно. Аль ч нийгэмд ёс суртахууныг чухалчилдаг боловч бусдын эрх ашийг өөрийнхөөс илүү дээдэлдэг энэ ёс суртахуун нь бурханы шашинтан бид бүгдийн цаг үргэлж эрхэмлэх ариун нандин чанар байх ёстой.
Аз жаргалтай амьдралын үндсэн эх сурвалж бол баяр баясгалан, сэтгэл хангалуун байдлыг мэдрэх явдал юм. Хүмүүн төрөлхтний баяр баясгалан нь дан гагц амин хувиа хичээх бус бусдын эрх ашгийг эрхэмлэн дээдэлсэн тохиолдолд бий болдог тул аль чадлаараа сайн үйлс хийж хэнийг ч хохироохгүй найртай сайхан амьдрах нь аз жаргалтай амьдралын эх үүсвэр болох билээ. Үүний тулд бид бусдын эрх ашигт зүй бусаар халддаг ёс суртахуунгүй үйлдлийг таслан зогсоох хэрэгтэй болно. Аль ч нийгэмд ёс суртахууныг чухалчилдаг боловч бусдын эрх ашийг өөрийнхөөс илүү дээдэлдэг энэ ёс суртахуун нь бурханы шашинтан бид бүгдийн цаг үргэлж эрхэмлэх ариун нандин чанар байх ёстой. - See more at: http://buddha.mn/%D0%B3%D1%8D%D0%B3%D1%8D%D1%8D%D1%80%D1%8D%D0%BB/#sthash.o68TdLfR.dpuf
Сэтгэл зөөлрөхийн хэрээр номхон дөлгөөн байсны ач тус ирж амьдрал улам бүр аз жаргалтай болдог. Тийм учраас бурханы шашинд аз жаргалыг гаднаас бус зөвхөн дотоод сэтгэлээс эрэх хэрэгтэй гэж номлодог. Энэ нь бидний хүсэн хүлээдэг аз жаргал дан ганц гадаад эд баялаг бус дотоод сэтгэлээс үүдэлтэй гэсэн үг юм. Иймд бурханы шашин нь жаргал, зовлонгийн мөн чанар, тэдгээрийн эх үүсвэр, зовлонгоос салах ба аз жаргалд хүргэх зам мөрийг учир шалтгаан, уран нарийн ухаанаар нотлосон “би” үгүйн онол, хоосон чанар, шүтэн барилдлагын ухаан зэрэг гүн нарийн увидсыг өөртөө агуулсан байдгаараа сүсэгтэн нараас мухар сүсэг, мухраар даган бишрэх бус оюунлаг, ухаалагаар хандахыг шаарддаг юм. - See more at: http://buddha.mn/%D0%B3%D1%8D%D0%B3%D1%8D%D1%8D%D1%80%D1%8D%D0%BB/#sthash.o68TdLfR.dpuf

0 сэтгэгдэл: